Kopalnie w Polsce się odradzają

​GÓRNICTWO \ Duże nakłady na wydobycie

numer 2427 - 09.09.2019Gospodarka

Po latach zwijania branży górniczej w Polsce znów odradzają się kopalnie. Tylko w tym roku nakłady Grupy Tauron na wydobycie wyniosą ponad 300 mln zł, a ogólna wartość programu inwestycyjnego Tauron Wydobycie na lata 2016–2020 wynosi aż 1,3 mld zł. Znaczące wydatki na inwestycje poniesie też PGG oraz JSW.

Jak poinformował Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW, wydatki spółki wyniosły już w pierwszym półroczu br. ponad 1,2 mld zł. Porównując ten okres do pierwszego półrocza ub.r., wydatki w ujęciu gotówkowym wzrosły aż o 82 proc. – To inwestycje związane m.in. z poszerzaniem bazy zasobowej, z zabezpieczaniem produkcji w latach kolejnych oraz odbudową parku maszynowego wykorzystywanego w procesie produkcji – zaznaczył Hereźniak.

– To także środki na modernizację zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a także na zakupy nowych maszyn i urządzeń, takich jak kombajn Bolter Miner. Należy przy tym zaznaczyć, że 87 proc. całości poniesionych nakładów stanowiły inwestycje w segmencie węglowym – dodał prezes.

W Tauronie, dzięki budowie poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym „Janina”, udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla energetycznego. Jak powiedział „Codziennej” rzecznik spółki Daniel Iwan, zaawansowanie tego strategicznego projektu inwestycyjnego przekroczyło właśnie 75 proc. Janina posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld t, a realizowana inwestycja spowoduje, że będzie mógł funkcjonować jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

– Naszym priorytetem jest ukończenie zaplanowanych inwestycji w każdym z zakładów górniczych Tauron Wydobycie tak, aby przywrócić tym kopalniom ich pełne zdolności produkcyjne – mówi Tomasz Cudny, prezes tej spółki. – Wszystkie podejmowane działania są ukierunkowane na poprawę efektywności oraz wydajności wydobycia, a tym samym zabezpieczenie dostaw węgla do jednostek wytwórczych Grupy Tauron, w tym do nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie – dodaje.

Pierwsza ściana na poziomie 800 m zostanie oddana do użytku w ciągu kilku miesięcy. Rozpoczął się już proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na III kwartał 2021 r.

Co warto podkreślić, w Tauronie inwestycje prowadzone są w każdej kopalni. W ZG „Brzeszcze”, który poprzednia ekipa rządowa skazywała na likwidację, a uratowany został m.in. dzięki premier Beacie Szydło, zaawansowanie programu inwestycyjnego przekroczyło już 50 proc. Program pozwoli na uzyskanie rentowności oraz zapewnienie stałej wysokiej jakości i stabilnej produkcji.Autor: Mariusz Andrzej Urbanke