​Naruszenie prawa w sprawie Dąbrowskiego 18

numer 2512 - 19.12.2019

Szef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta poinformował o wnioskach w sprawie reprywatyzacji nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 18. Zdaniem członków komisji decyzję dotyczącą tego budynku wydano z naruszeniem prawa. Poinformował również, że przyznano blisko 380 tys. zł tytułem zadośćuczynień i odszkodowań lokatorom z innych reprywatyzowanych nieruchomości.

Komisja weryfikacyjna zebrała się we wtorek na posiedzeniu niejawnym, na którym rozpatrywana była sprawa reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 18 w Warszawie.

Jak poinformował Kaleta podczas konferencji prasowej, komisja orzekła, że decyzja prezydenta m. st. Warszawy została wydana z naruszeniem prawa, doszło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Zaznaczył, że doszło do nieodwracalnych skutków prawnych – do sprzedaży całości udziałów przysługujących beneficjentom decyzji reprywatyzacyjnej na rzecz osób trzecich, więc komisja nie mogła decyzji tej uchylić.

Kaleta mówił, że miasto nie przeprowadziło odpowiedniego postępowania dowodowego w tej sprawie. Zwrócił też uwagę, że wobec lokatorów zastosowano tzw. przemoc innego rodzaju. – Lokatorom dotychczas zajmującym mieszkania w nieruchomości przy ulzawartość zablokowana

Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się