Ostatnia szansa na 500+ z wyrównaniem

Dodano: 29/06/2016 - numer 1457 - 29.06.2016
fot. Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska
fot. Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska

RODZINA \ WNIOSEK ZŁOŻONY DO 1 LIPCA UPRAWNIA DO ŚWIADCZENIA ZA TRZY MIESIĄCE

Wnioski o świadczenie Rodzina 500+ złożone do najbliższego piątku, czyli 1 lipca włącznie, będą realizowane z wyrównaniem od 1 kwietnia. Oznacza to, że uprawnione osoby, które złożą wnioski w tym terminie, otrzymają pieniądze za trzy miesiące. To ostatnia chwila, żeby złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ i dostać pieniądze z wyrównaniem za trzy miesiące. Po 1 lipca świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. – Jeśli są jeszcze rodziny, które nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze, to zachęcam, aby zrobiły to do 1 lipca. Dzięki temu otrzymają wsparcie także za poprzednie trzy miesiące – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., gmina będzie miała do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Jeśli nasz wniosek złożymy do 1 lipca, ale będą w nim błędy, to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeśli we wniosku będzie brakowało np. dodatkowych dokumentów, wówczas gmina poprosi nas o uzupełnienie dokumentacji w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Jeżeli złożymy wniosek np. 1 lipca 2016 r. i będzie on zawierał błędy, wówczas gmina wezwie nas do ich poprawienia. Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę, wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r. W wypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że jeśli złożymy wniosek do dziesiątego dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpią do końca tego miesiąca. Czyli, jeżeli złożymy wniosek 8 sierpnia, to decyzja i pieniądze trafią do nas do końca sierpnia. Natomiast wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i pieniądze trafią do rodziców do końca kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony. Czyli, jeżeli złożymy wniosek 17 sierpnia, to świadczenie otrzymamy do końca września, ale również za sierpień. Wniosek o środki z programu Rodzina 500+ trzeba będzie składać co roku. Jest to konieczne ze względu na ewentualną zmianę sytuacji materialnej rodziny, a także np. ukończenie przez dzieci 18 lat. Tegoroczne decyzje obowiązują do 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na rok – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Szacuje się, że w całej Polsce uprawnionych do pobierania świadczenia 500+ jest 2,7 mln rodzin. Do dziś złożono już przeszło 2,5 mln wniosków. Wydano ok. 1,6 mln decyzji, wypłacono ok. 4,5 mln świadczeń na ponad 2,23 mld zł. Na mocy działającego od 1 kwietnia programu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W wypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę lub 1200 zł dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko. Świadczenia wypłacane są przez samorządy.
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze