Najpierw w ORMO, później w TK

numer 1619 - 10.01.2017Polska

PRL Bliski współpracownik byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, sędzia Stanisław Rymar, unika wspomnień z PRL-u. Nic dziwnego, skoro był członkiem ORMO i pracował dla komunistycznej młodzieżówki.

Dzisiejszy sędzia TK zgłosił akces do szeregów Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w 1975r. Wtedy świeże były jeszcze w pamięci obrazy pacyfikacji przy udziale ORMO-wców protestów Marca ’68. Jeszcze wcześniej Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej wraz z żołnierzami KBW, funkcjonariuszami Bezpieczeństwa Publicznego walczyła z Żołnierzami Wyklętymi. Do walki z antykomunistycznym podziemiem w grudniu 1945 r. Państwowy Komitet Bezpieczeństwa wystawił ok. 180 tys. żołnierzy oraz funkcjonariuszy MO i ORMO.

„Proszę o przyjęcie mnie w szeregi ORMO” – pisał Rymar, zgłaszając się do Sztabu Dzielnicowego Warszawa-Śródmieście. Dodał, że najbardziej zainteresowany jest pracą w służbie ruchu. Prawnik był w tym czasie etatowym pracownikiem Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, federacji polskich organizacji młodzieżowych w pełni uzależnionej od PZPR-u.

Rymar złożył przysięgę ORMO-wca, w której zapowiadał wierną służbę komunistycznej ojczyźnie. Zobowiązywał się „w miejscu pracy i zamieszkania oddziaływać wychowawczo na otoczenie i umacniać dyscyplinę społeczną. Interweniować w razie ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia, jak też w razie bezpośredniej groźby naruszenia porządku publicznego.

Stanisław Rymar w latach 80. był adwokatem działającym w Warszawie. Jeszcze w PRL-u, bo w 1986 r., trafił do Naczelnej Rady Adwokackiej. W 1987 r. pełnił już funkcję sekretarza rady, był jej wiceprezesem, a w końcu stanął na jej czele. W 1988 r. Rymar wymieniał się wrażeniami na temat praktyk praworządności państwa demokratycznego z towarzyszami z komunistycznych Chin. Wyjeżdżał tam na zaproszenie ministra sprawiedliwości ChRL.

Jego zasługi dla PRL-u zostały zauważone. W 1984 r. odebrał Złoty Krzyż Zasługi. Po latach otrzymał drugie znaczące odznaczenie – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Przyznał mu je w 2003 r. postkomunistyczny prezydent Aleksander Kwaśniewski. W 2007 r. Platforma Obywatelska skierowała Rymara do TK na stanowisko wiceprzewodniczącego.

Za pośrednictwem TK przekazaliśmy sędziemu pytanie, dlaczego uczestniczył w utrwalaniu systemu komunistycznego, jednak na nie nie odpowiedział. 

 Autor: Maciej Marosz