​Wszedł w życie pakiet przewozowy

numer 1703 - 19.04.2017Gospodarka

18 kwietnia wszedł w życie tzw. pakiet przewozowy nakładający obowiązek cyfrowej rejestracji przewozów towarowych. Ustawa ma zapobiegać wyłudzeniom VAT-u w obrocie m.in. paliwami ciekłymi, skażonym alkoholem i suszem tytoniowym.

Ustawa, którą przyjął 9 marca Sejm, przewiduje monitorowanie przewozu towarów poprzez elektroniczny rejestr zgłoszeń prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze gromadzone będą dane dotyczące towarów najczęściej będących przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu VAT-u i podatku akcyzowego, m.in. paliw płynnych, skażonego alkoholu i suszu tytoniowego. Nowe przepisy nakładają na firmy wysyłające towary objęte ustawą obowiązek zgłoszenia takich operacji do rejestru.

Kontrole przewozów prowadzić będą Służba Celno-Skarbowa, Policja, Straż Graniczna oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Tym, którzy nie dopełnią ustawowego obowiązku, grozi kara finansowa w wysokości 46 proc. wartości netto towaru podlegającego obowiązkowi zgłoszenia (nie mniej niż 20 tys. zł). Kary przewidziane są też za podanie nieprawdziwych danych w zgłoszeniu.

Według rządu obowiązująca od wczoraj ustawa to kolejny element walki z nieuczciwymi przedsiębiorcami, przez których skarb państwa traci gigantyczne kwoty. Uzupełnia ona wprowadzony wcześniej w życie tzw. pakiet paliwowy, mający ograniczyć wyłudzanie VAT-u w wewnątrzunijnym obrocie paliwami ciekłymi. Ministerstwo Finansów szacuje, że pakiet przewozowy w tym i przyszłym roku zwiększy budżetowe wpływy o kilka miliardów złotych, a w najbliższych kilku latach przyniesie dodatkowo ok. 6,5 mld zł z VAT-u i akcyzy.

Polska Izba Paliw Płynnych ostrzega, że nowe przepisy uderzą w uczciwych przewoźników, a patologii i tak nie wyeliminują. – Kary mogą być nakładane na przedsiębiorców, którzy w niezamierzony sposób naruszą przepisy – uważa PIPP. Z kolei opozycja twierdzi, że przewidziana w nowych przepisach ilość paliwa (500 litrów), której przewóz wymaga zgłoszenia do rejestru, jest zbyt niska i prawdopodobnie obejmie aż 150 tys. przedsiębiorstw.

Resort finansów przypomina jednak, że ustawa była konsultowana z przedsiębiorstwami. – Na wniosek organizacji transportowych usunięto np. obowiązek posiadania nadajnika GPS przy przewozie towarów – wyjaśnia wiceminister finansów Leszek Skiba. Dodaje też, że nowe przepisy nie uderzą w uczciwych przedsiębiorców, a ewentualna kontrola pojazdu zajmie kilka minut.

 Autor: Jan Kamieniecki