fot. mat. pras.

Uczciwi podatnicy mogą być spokojni

numer 1758 - 26.06.2017Wywiad

WYWIAD Z MARIANEM BANASIEM, wiceministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej, rozmawia MARIUSZ ANDRZEJ URBANKENie ma żadnych planów, które wiązałyby się z podwyżkami stawek podatków. Nie ma też powodu, by obawiać się skarbówki, bo to administracja przyjazna dla uczciwych podatników – mówi „GPC” wiceminister finansów i szef KAS Marian Banaś.Na początku marca zaczęła funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa. Co ta zmiana przyniosła podatnikom?Reforma zapewnia podatnikom łatwy dostęp do urzędów, które stają się nowocześniejsze i bardziej przyjazne dla podatników. Krajowa Administracja Skarbowa dąży do uproszczenia obsługi klienta, kładzie większy nacisk na przyjazną obsługę uczciwych podatników i właściwą obsługę dużych podmiotów, dostosowaną do ich specyfiki. Wszystkie urzędy działające w ramach KAS zobligowane są do respektowania zasad, które przewiduje Konstytucja dla biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in. domniemania uczciwości przedsiębiorcy, udzielania informacji i przyjaznej interpretacji przepisów.Wprowadzono jednolitą informację podatkową i celną. W ramach KAS powstała ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewnia jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, udzielaną różnymi kanałami komunikacji: za pośrednictwem infolinii, a także w formie elektronicznej.A co z kontrolami, na które podatnicy do tej pory często się skarżyli?Zmieniły się również kwestie dotyczące kontroli. Jest ich mniej, a KAS skupia się na kontrolach skutecznych, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie celno-skarbowym umożliwia sprawne przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Pozwala to na szybszy przepływ informacji i skuteczniejszą walkę z oszustami, których działalność zagraża uczciwemu biznesowi.Które spośród działań rządu i Ministerstwa Finansów uznałby Pan za najważniejsze w walce z szarą strefą i przestępczością gospodarczą w Polsce?Myślę, że najważniejsze nasze działania opierają się na trzech pakietach – paliwowym, energetycznym i przewozowym, a także Jednolitym Pliku Kontrolnym. Pakiet paliwowy to zmiany legislacyjne, których celem było ograniczenie dotychczasowych strat skarbu państwa z tytułu nielegalnego obrotu paliwami. Ponieważ proceder oszustw podatkowych w obrocie paliwami związany był głównie z ich wewnątrzwspólnotowym nabyciem, dokonywanym za pośrednictwem zarejestrowanych odbiorców, istotne było wprowadzenie zmian w ustawie o Vacie. Przyjęte rozwiązania już przyczyniły się do wyeliminowania części podmiotów, których celem były oszustwa w Vacie w transakcjach nabyć wewnątrzwspólnotowych. Nowelizacja przepisów pozwoliła też na eliminację obejścia przez podmioty obowiązku posiadania koncesji na obrót paliwami z zagranicą i związanego z tym wymogu złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln złzawartość zablokowana

Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się
reklama


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama