​Polska innowacyjna

numer 1823 - 11.09.2017GospodarkaROZWÓJ Wypracowanie jednolitej strategii wspierania innowacyjności, uproszczenie prawa gospodarczego i podatkowego, stworzenie systemu impulsów podatkowych, przeprowadzenie gruntownej reformy szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz rozwój szerokopasmowego internetu – to główne rekomendacje raportu „Polska innowacyjna” think tanku Warsaw Enterprise Institute.

Mimo że większość obserwatorów życia gospodarczego dostrzega niebagatelne znaczenie innowacyjności zarówno dla tempa, jak i jakości wzrostu gospodarczego Polski, jej poziom jest w naszym kraju wciąż dalece niezadowalający – mówił Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Według autorów raportu, który został zaprezentowany podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy, bariery innowacyjności w Polsce mają dwojaki charakter – zewnętrzny i wewnętrzny.

Wśród tych pierwszych dominują bariery utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej, takie jak nieefektywny system sądownictwa czy zbyt niskie poczucie bezpieczeństwa prawnego. Wewnętrzne bariery głównie odnoszą się do obaw przedsiębiorców przed podejmowaniem ryzyka i braku zrozumienia dla wagi innowacji w ich biznesie. Istotnym czynnikiem w ocenie WEI jest również stan polskiego szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz problemy utrudniające współpracę uczelni z biznesem.

Polska ma duży odsetek ludności z wyższym wykształceniem, stosunkowo duże zatrudnienie w przedsiębiorstwach z sektorów innowacyjnych oraz przedsiębiorcze społeczeństwo, często skłonne do podejmowania ryzyka. – Naszą słabością są niskie wydatki na badania i rozwój, słaba współpraca uczelni z przedsiębiorcami, regulacje niedostosowane do sprawnej komercjalizacji własności intelektualnej, słabe szkoły wyższe oraz niewiele zgłoszeń patentowych – mówił Tomasz Wróblewski.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego temat innowacyjności był poruszany przy wielu okazjach. O potrzebie rozwoju innowacyjności mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, który zapowiedział nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych preferujące inwestycje wysokotechnologiczne. W Krynicy młodzi przedsiębiorcy mieli możliwość pokazania szerszej publiczności swoich innowacyjnych rozwiązań. W ramach Startup Session zaprezentowano 16 projektów biorących udział m.in. w tegorocznym Forum Inwestycyjnym w Tarnowie.Autor: Andrzej Ratajczyk