​Więźniowie podejmą się prac społecznie użytecznych

Dodano: 25/10/2017 - numer 1861 - 25.10.2017

W ostatni poniedziałek podpisano porozumienie w sprawie świadczenia prac pomocniczych i porządkowych na rzecz wojewody przez osadzonych w jednostkach penitencjarnych podległych dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku. Umowę na powyższe świadczenia zawarli wojewoda pomorski Dariusz Drelich i dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski. „Strony zawarły porozumienie, działając w celu resocjalizacji skazanych, osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu gdańskiego oraz współdziałając w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw i poczucia odpowiedzialności, a także współpracując w celu usuwania skutków zdarzeń losowych oraz wywołanych zjawiskami atmosferycznymi lub innymi” – podaje Pomorski Urząd Wojewódzki. Sposób wykonania
     

83%
pozostało do przeczytania: 17%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze