Jak sobie poradzić z kłamstwem oświęcimskim

numer 1871 - 07.11.2017Polska

PRAWO Jak egzekwować odpowiedzialność za rozmywanie w zagranicznych mediach odpowiedzialności hitlerowskich Niemiec za zbrodnie II wojny światowej? Na to pytanie ma odpowiedzieć organizowana 8 listopada w Warszawie konferencja naukowa „Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna”.

Naukowcy i prawnicy obnażą mechanizmy niemieckich mistyfikacji. Wskażą możliwości wykonywania wyroków wydanych przez polskie sądy przeciwko zagranicznym mediom rozpowszechniającym zafałszowujące historię określenia „polski obóz koncentracyjny” czy „polski obóz zagłady”. Będzie też mowa o orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i granicach swobody wypowiedzi w odniesieniu do zniekształcania pamięci o Holokauście. Uczestnicy konferencji zajmą się też dotąd nieporuszanymi aspektami dochodzenia przeciwko zagranicznym mediom roszczeń z tytułu zniekształcania pamięci o zbrodniach popełnionych w niemieckich obozach koncentracyjnych. 

Podczas konferencji odbędzie się dyskusja o tym, w jakich warunkach określenia „polski obóz koncentracyjny” czy „polski obóz zagłady” można uznać za „kłamstwo oświęcimskie”. Naukowcy odniosą się też do kwestii, na ile umożliwienie dochodzenia roszczeń przeciwko mediom zagranicznym w związku z przekazami o „polskich obozach koncentracyjnych” prowadzi do realizacji praw człowieka i zobowiązań międzynarodowych wiążących Polskę.

Konferencja, jak podkreślają organizatorzy ze Stowarzyszenia Patria Nostra, IPN-u oraz Instytutu ­Allerhanda, ma skupić uwagę środowiska naukowego wokół zagadnienia przeciwdziałania fałszowaniu pamięci o niemieckich obozach koncentracyjnych oraz mobilizować środowisko naukowe do głębszej analizy tego zagadnienia i wypracowywania środków służących zwalczaniu tego zjawiska.

Spotkanie rozpocznie się 8 listopada o godz. 9.30 w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kurtyki w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

Tymczasem warto przypomnieć, że pod obrady Sejmu w tym tygodniu trafi projekt zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wprowadzającej karę grzywny lub więzienia do lat trzech za używanie sformułowań „polskie obozy śmierci”. To dalszy etap legislacji nad zmianami ustawowymi. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie w październiku 2016 r.

 Autor: Maciej Marosz


-->