Kolej szybsza i bardziej nowoczesna

TRANSPORT \ Ponad 1,5 mld zł ze środków unijnych otrzyma PKP PLK na modernizację 14 tys. km linii kolejowych. Umowę w tej sprawie podpisano tuż przed Nowym Rokiem w Ministerstwie Rozwoju.
Umowę o dofinansowaniu dwóch inwestycji o wartości 4 mld zł podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, oraz Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK. Jeden z dofinansowanych projektów dotyczy instalowania systemu ERTMS/GSM-R na prawie 14 tys. linii kolejowych w Polsce. Wartość inwestycji, która ma się zakończyć do 2023 r., wynosi 3,44 mld zł, w tym 1,4 mld zł pochodzić będzie z kasy unijnej.
System ERTMS umożliwia sprawną łączność m.in. między maszynistami, dyżurnymi ruchu i innym pracownikami kolei. Wprowadzenie tego systemu na polskich liniach oznacza, że na najważniejszych szlakach kolejowych UE będzie funkcjonował jednolity system zarządzania ruchem. Pozwoli to na sprawniejszy przejazd pociągów pomiędzy poszczególnymi państwami Unii dzięki zwiększeniu prędkości oraz zautomatyzowaniu procedur bezpieczeństwa.
Drugie dofinansowane przedsięwzięcie to modernizacja 44 km linii na trasie kolejowej Częstochowa
–Zawiercie. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą na tym odcinku jechały z prędkością do 160 km/h, a towarowe z prędkością do 120 km/h. To inwestycja za 470 mln zł, która powinna się zakończyć w 2020 r. Wartość unijnej dotacji dla tego projektu to 200 mln zł.
Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, podkreślił, że inwestycje na kolei przeprowadzane są w obecnej perspektywie finansowej (2014–2020) sprawniej niż w poprzedniej (2007–2013). – W Programie Infrastruktura i Środowisko na kolej przeznaczono 21 mld zł i w tej chwili 10,4 mld zł (49,3 proc.) już rozdzieliliśmy na 26 inwestycji. Na podobnym etapie poprzedniej perspektywy, czyli w 2010 r., rozdysponowano zaledwie 15 proc. środków – dodał wiceminister Słowik.
Ministerstwo Rozwoju poinformowało również, że 22 i 28 grudnia otrzymano z Komisji Europejskiej w dwóch transzach 6 mld zł (1,4 mld euro). Jest to ostateczne rozliczenie programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, czyli z poprzedniej perspektywy budżetowej Polska otrzymała całą należną płatność końcową, co oznacza, że zagospodarowano wszystkie dostępne fundusze, m.in. dzięki wdrożonemu przed dwoma laty programowi naprawczemu.

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze