Firma z gwarancją

Finanse na co dzień \ Jak zabezpieczyć kredyt?

Sam pomysł na własną działalność gospodarczą to nie wszystko, często hamulcem – już na etapie startu – wydaje się być brak kapitału na rozruch. Jednak dzięki dobremu przygotowaniu i determinacji kwestie finansowe da się rozwiązać – z pomocą przychodzą różne instytucje i rodzaje wsparcia.
Dzisiejszy przedsiębiorca z dobrym pomysłem, zaangażowaniem i biznesplanem może znaleźć wiele możliwości pozyskania finansowania. W ofercie banków czekają choćby: kredyty bankowe, pożyczki  oraz gwarancje bankowe.
Kiedy planujesz zaciągnięcie kredytu na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, a nie posiadasz zabezpieczenia spłaty kredytu lub chcesz zapewnić sobie elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, warto zastanowić się nad wspomnianą gwarancją bankową. 
Wsparcie w postaci gwarancji BGK przedsiębiorcy mogą otrzymać m.in. za pośrednictwem PKO Banku Polskiego, do najczęściej stosowanych należą: gwarancja de minimis i gwarancja COSME.
Jak zabezpieczyć swoją firmę?
Gwarancja de minimis
To jedna z form pomocy udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego, pożyczki  lub kredytu inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja ta nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.
Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Gwarancje te to realizacja poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i wsparcia rozwoju przedsiębiorstw.
Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.
Korzyści dla przedsiębiorców to dostępność do kredytu albo pożyczki MSP dla klientów Banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu, zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem, niski koszt ustanowienia zabezpieczenia – prowizja to 0,5 proc. kwoty gwarancji płatna w okresach rocznych, a także oszczędność czasu – wszelkie formalności realizowane są bezpośrednio w banku kredytującym, gdyż wraz z wnioskiem o kredyt/pożyczkę  składany jest  wniosek o udzielenie gwarancji de minimis.  Ponadto w przypadku zabezpieczenia gwarancją de minimis kredytu w rachunku bieżącym  BIZNES PARTNER istnieje możliwość jego udzielenia na okres dłuższy niż standardowy, tj.  na okres do 24 miesięcy. 
Maksymalna wysokość gwarancji udzielanej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty udzielonego kredytu, przy czym łączna wartość udzielonej/udzielonych gwarancji jednemu klientowi nie może przekroczyć 3,5 mln zł.
Gwarancja de minimis udzielana jest na okres 27 miesięcy – w przypadku kredytów obrotowych albo pożyczki MSP, 99 miesięcy – w przypadku kredytów inwestycyjnych i  obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu/pożyczki wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.
Gwarancja COSME
Kolejnym produktem gwarancyjnym w ofercie PKO Banku Polskiego skierowanym do MŚP są gwarancje BGK w ramach programu PLG COSME, spłaty kredytów i pożyczek, udzielane przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”), ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy.
Program COSME jest bezpośrednim programem ramowym UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014–2020, nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to ok. 2,3 mld EUR, z czego ok. 1,3 mld to środki przeznaczone na instrumenty finansowe (dłużne i kapitałowe).
Korzyści gwarancji BGK w ramach programu PLG COSME to: brak konieczności zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu, gwarancja stanowi główne zabezpieczenie kredytu albo pożyczki (brak tzw. „twardych zabezpieczeń rzeczowych”), alternatywa dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis, brak wykluczeń sektorowych charakterystycznych dla pomocy de minimis, nieskomplikowane formalności przy składaniu wniosku – wnioski o gwarancję składane razem z wnioskiem o kredyt lub pożyczkę.
Koszt gwarancji to 1 proc. rocznie, gwarancja BGK w ramach PLG COSME udzielana jest do 80 proc. wartości kredytu albo pożyczki, a kwota kredytu  albo pożyczki sięgać może 600 tys. zł. Gwarancja BGK w  ramach PLG COSME będzie stanowić podstawowe zabezpieczenie kredytu lub pożyczki, co oznacza, że bank nie będzie przyjmował na zabezpieczenie, oprócz gwarancji, innych zabezpieczeń rzeczowych. Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawcy.
Gwarancja BGK w ramach programu PLG COSME udzielana jest na okres 15 miesięcy dla kredytów w rachunku bieżącym i odnawialnych z możliwością przedłużenia na okres do 5 lat, 27 miesięcy dla kredytów obrotowych nieodnawialnych i pożyczek, aż 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu lub pożyczki wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.
Program de minimis BGK
Program gwarancji de minimis jest jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uruchomiono go wiosną 2013 r. Jego celem było wsparcie mikro-, małych i średnich firm w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Początkowo obejmował tylko kredyty obrotowe. Dzięki rozszerzeniu programu gwarancji od listopada 2013 r. przedsiębiorcy mogą także liczyć na wsparcie kredytów inwestycyjnych, które umożliwiają rozwój firmy.
Ponadto BGK oferuje gwarancję Biznesmax, udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Gwarancja Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytów finansujących projekty wpływające na rozwój działalności gospodarczej firm, w tym związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo- rozwojowych przedsiębiorstw z sektora MŚP
 
Partnerem wydania cyklu „Finanse na co dzień” jest PKO Bank Polski.
Patronem medialnym cyklu są Niezależna.pl oraz „Gazeta Polska”.
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze