Paweł Należniak

Liczba wpisów: 8
 • Święty naukowiec

  Gdy w 1944 r. Lwów został powtórnie zajęty przez Armię Czerwoną, wielu jego polskich mieszkańców stanęło przed dramatycznym wyborem – zostać czy wyjechać? Prof. Henryk Mosing wybrał to pierwsze....
  Dział: Kresy
  Numer 127 - 08.02.2012
 • Złoczowski wikary

  Był jednym z dwóch tajnych biskupów na dawnych Kresach Wschodnich w okresie powojennym. Choć arystokrata z krwi, nie przejawiał w swoim zachowaniu cech charakterystycznych dla ludzi z wyższych sfer....
  Dział: Kresy
  Numer 103 - 11.01.2012
 • Proboszcz, metropolita, BOHATER

  Nie opuścił Lwowa, gdy miasto to wyrokiem z Jałty zostało oderwane od Polski. Przez prawie 50 lat, pełniąc posługę duszpasterską w miejscowej katedrze, był duchowym ojcem i moralnym oparciem dla...
  Dział: Kresy
  Numer 92 - 28.12.2011
 • Oto człowiek

  Był jednym z tych, których nienawiść wygnała z ojczystej ziemi. Mając ponad 70 lat, kiedy większość ludzi marzy jedynie o spokojnej starości, podjął zdumiewającą dla wszystkich decyzję powrotu na...
  Dział: Kresy
  Numer 81 - 14.12.2011
 • Lekarz pod bombami

  Działalność lwowskich szpitali we wrześniu 1939 r. stanowi wciąż nieznaną kartę naszej historii. Jak dotąd nie powstało żadne opracowanie na ten temat, fragmentarycznie nawiązują też do niego...
  Dział: Kresy
  Numer 63 - 23.11.2011
 • Ormianin w służbie Polsce

  Swoje pracowite życie poświęcił Bogu i Ojczyźnie, nie szukając własnych pożytków ani próżnej chwały. Był przekonany, że to Opatrzność kieruje losem Polski i że to Ona powierzyła naszemu narodowi...
  Dział: Historia
  Numer 27 - 10.10.2011
 • „Uczciwie i bez cudów, cała władza w ręce ludu”

  Na wsiach „głosowanie” przeprowadzano zbiorowo w asyście wojska lub milicji. Członków komisji wyborczych i samych kandydatów rekrutowano głównie spośród Żydów, Białorusinów, Ukraińców oraz przybyszów...
  Dział: Historia
  Numer 21 - 03.10.2011
 • Apostoł zgody

  Już od rana 22 marca 1923 na ulicach Lwowa gromadziły się nieprzeliczone tłumy, by oddać pośmiertny hołd jednemu z najwybitniejszych synów ojczyzny – metropolicie łacińskiemu Józefowi Bilczewskiemu....
  Dział: Historia
  Numer 15 - 26.09.2011