​Zmierzyć nierówności społeczne (1)

numer 1703 - 19.04.2017Gospodarka

WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO Zdaniem wielu ekonomistów to najlepszy miernik rozwarstwienia ekonomicznego. Trudno to ocenić, ale prawda jest taka, że kraje o wielkich dysproporcjach mają ten współczynnik znacznie wyższy niż pozostałe.

Jedną z najbardziej znanych miar stosowanych w ocenie podziału (tzw. redystrybucji) dochodu narodowego jest współczynnik Giniego. Parametr zaproponowany przez Corrado Giniego widnieje z reguły przy opisie gospodarki każdego państwa. Jest chyba najlepszym wskaźnikiem opisującym rozwarstwienie społeczne. Jego interpretacja pokazuje tzw. równomierność rozkładu. Nie wnikając w matematyczny wzór, który nie jest zbyt skomplikowany, można powiedzieć, że im niższa wartość tego parametru, tym większa jest równomierność rozkładu. W ocenie redystrybucji dochodu narodowego niski parametr to obraz stosunkowo niskiego rozwarstwienia społecznego. Wysoki odwrotnie. W ekonometrii współczynnik Giniego nazywany jest wskaźnikiem nierówności społecznej. Podawany w statystykach i określany często anglosaską nazwą Gini coefficient przyjmuje tylko wartości dodatnie mieszczące się w przedziale od 0 do 1. Według nieco uproszczonego modelu, jeśli 20 proc. populacji posiada 80 proc. ogólnego dochodu, to wartość tego współczynnika jest bliska różnicy między 0,8 a 0,2. W idealnej równości (pseudorówności), 50  proc. populacji na 50 proc. dochodu, wartość Giniego wynosi 0. Teoretycznie, gdy 1 proc. ma 50  proc. ogólnego dochodu, to współczynnik oscyluje w granicach 0,49. Tu jednak z racji niskiego parametru populacji to uproszczenie staje się zawodne. Warto więc spojrzeć na jego wartość i zmiany, na jakie w ostatnich latach miał wpływ w poszczególnych krajach.

Jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną w Polsce, to każdy zna ją z autopsji i ma własne zdanie na temat nierówności ekonomicznych. Dla Polski ten parametr był podawany już w 1985 rzawartość zablokowana

Autor: Rafał Grodowski


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się