​Sprawę w urzędzie załatwisz szybciej

numer 1868 - 03.11.2017Kultura

Administracja Szybsze załatwianie spraw, mediacje w sporach przed urzędami, koniec z karami administracyjnymi „z automatu” – to wybrane rozwiązania z nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i kilku innych ustaw, m.in. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która weszła w życie 1 czerwca. Nowe przepisy są częścią pakietu „100 zmian dla firm”, który ma ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce.

Nowelizacja przewiduje, że:

  • w relacjach państwo-obywatel będzie więcej partnerstwa (np. poprzez wykorzystanie mediacji),

  • sprawy urzędowe będą załatwiane szybciej,

  • wysokość kar administracyjnych będzie adekwatna do przewinienia.


Partnerskie relacje urząd-obywatel. Sprawy w urzędach można rozstrzygać z wykorzystaniem mediacji - zarówno pomiędzy stronami postępowania jak i pomiędzy stroną a urzędem. Jeśli obywatel wystąpi do urzędu z prośbą, np. o udzielenie koncesji, a w świetle złożonej przez niego dokumentacji nie będą spełnione warunki do jej uzyskania, urzędnik ma obowiązek poinformować go o tym i umożliwić uzupełnienie dokumentów zanim wyda decyzję odmowną.

Sprawy nie powinny krążyć między urzędami. Jeśli obywatel odwoła się od decyzji w pierwszej instancji, może oczekiwać że druga instancja rozstrzygnie jego sprawę, a nie skieruje z powrotem do pierwszej. Kiedy urząd wyda decyzję kasatoryjną (czyli właśnie odsyłającą do organu niższej instancji do ponownego rozpatrzenia) obywatel ma do dyspozycji szybką ścieżkę zaskarżenia takiego postanowienia w postaci sprzeciwu do sądu administracyjnego. Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Przed nowelizacją trwało to co najmniej kilka miesięcy. Ustawa umożliwia też zaskarżenie do sądu decyzji urzędu centralnego lub samorządowego kolegium odwoławczego bez konieczności składania wniosku o jej ponowne rozpatrzenie.

Mecenas Dariusz Goliński ocenia zmiany tak: „Coraz rzadziej spotykam się z uchylaniem decyzji i przekazywaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia, przez co trwają one zdecydowanie której. A o to właśnie chodziło ustawodawcy. Obywatele nie odbijają się od urzędu do urzędu, organy drugiej instancji zaczęły podejmować decyzje końcowe. Generalnie, cały pakiet w zakresie którym się zajmuję, czyli postępowaniem przed sądami administracyjnymi, oceniam pozytywnie. Szczególnie zmiany pro-obywatelskie i fakt, że osoba fizyczna może wnieść skargę bezpośrednio do sądu administracyjnego.

Materiał powstał przy współpracy z PARP.