​Poprawa i co dalej?

numer 1950 - 13.02.2018Gospodarka

GIEŁDA Azjatyckie indeksy były na niewielkim plusie. W Europie w połowie dnia rynki odnotowały mocny wzrost. Na GPW także lepiej, chociaż mogą martwić niskie obroty średnich i małych firm.

?aden z?azjatyckich parkiet?w nie odnotowa? znacz?cej poprawy. Kospi z?Seulu zyska? 0,9?proc., a?Hang Seng straci? nawet 0,16?proc., co?wraz z?wynikiem indeksu SHC (wzrost o?0,8?proc.) nie wygl?da?o optymistycznie. Zw?aszcza ?e?dwa parkiety z?antypod?w traci?y na?warto?ci, a?rynek w?Tokio odpoczywa?, co niestety pozbawi?o Europ? bardzo istotnego elementu w?ocenie rynkowej koniunktury. Chiny zyska?y. Najbardziej istotna poniedzia?kowa informacja, czyli wysoko?? nowych kredyt?w, podana zosta?a dopiero o?godz. 10.

Żaden z azjatyckich parkietów nie odnotował znaczącej poprawy. Kospi z Seulu zyskał 0,9 proc., a Hang Seng stracił nawet 0,16 proc., co wraz z wynikiem indeksu SHC (wzrost o 0,8 proc.) nie wyglądało optymistycznie. Zwłaszcza że dwa parkiety z antypodów traciły na wartości, a rynek w Tokio odpoczywał, co niestety pozbawiło Europę bardzo istotnego elementu w ocenie rynkowej koniunktury. Chiny zyskały. Najbardziej istotna poniedziałkowa informacja, czyli wysokość nowych kredytów, podana została dopiero o godz. 10.

W Europie o godz. 9 czołowe parkiety zyskiwały powyżej 1 proc., a mocny wzrost widoczny był także w Warszawie. WIG20 po kilku minutach zwyżkował 1,3 proc., otworzywszy się z prawie 20-punktową luką hossy. Mocny poranny impuls w całej Europie trwał i po dwóch kwadransach DAX30 zyskiwał ponad 1,5 proc., mocne odczyty notowano w Zurychu i Sztokholmie. GPW także utrzymało wzrostowy kierunek, ale wyraźnie słabiej prezentowały się średnie i małe firmy.

O godz. 10 podano dane z Chinzawartość zablokowana

Autor: Rafał Grodowski


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się