Giełdowy indeks świata (1)

numer 2099 - 10.08.2018 Gospodarka

PARKIET Ponad 60 proc. światowego PKB jest generowane przez 10 krajów. Czy na podstawie ich giełdowych indeksów można ocenić kierunek światowej gospodarki? Który parkiet odgrywa najważniejszą rolę i jest giełdową lokomotywą świata?

Indeksów mierzących koniunkturę giełdową jest cała masa. Każdy parkiet ma przeważnie kilka własnych wskaźników. Są nawet takie, które mierzą koniunkturę kontynentu, jednak stosunkowo niewiele obejmuje swym zasięgiem cały giełdowy świat. Jest to po części zrozumiałe, bo trudno porównywać notowania walorów naznaczonych wpływem inflacji czy kursów walutowych. To w znacznym stopniu utrudnia porównanie, a z wielu względów (zbyt duża liczba danych, wpływ przepisów podatkowych czy odmienność struktury rynków w zakresie segmentów spółek) taki wskaźnik byłby dla inwestorów mało przydatny. Zwłaszcza w ocenie trendu krótkoterminowego.

Ocena długoterminowej sytuacji to już jednak inna kwestia, a jeśli połączy się ją z obecną – dość zbliżoną pod względem inflacji – sytuacją na świecie, wydaje się, że takie porównanie może mieć pewien sens.

Aby ocenić cały giełdowy świat, powinno się uwzględnić wszystkie gospodarki i parkiety giełdowe. To oczywiście żmudne i pracochłonne. Jednak 10 najważniejszych gospodarek świata to w sumie prawie dwie trzecie światowego PKB. A jeszcze w 2000 r. było to ponad 72 proc. Sporo i z wielu względów można zastosować pewne uproszczenie – pominąć resztę gospodarek i zamiast nich uwzględnić tzw. współczynnik korygujący (WK). WK to iloraz 100 proc. i PKB analizowanej dziesiątki. Jego wartość, gdy wspomniane 10 krajów ma PKB na poziomie dwóch trzecich PKB światowego, wynosi 1,5, a gdy PKB 10 krajów to aż 75 proc. światowego – 1,33zawartość zablokowana

Autor: Rafał Grodowski


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się-->