Program Pierwsze Mieszkanie rekordowo popularny

MATERIAŁ PRASOWY
Rządowy program Pierwsze Mieszkanie okazał się sukcesem, czego dowodem jest ogromne zainteresowanie Polaków jego kluczowymi elementami: Bezpiecznym Kredytem 2 proc.
oraz oszczędnościowym Kontem Mieszkaniowym.

1 lipca weszła w życie ustawa, której elementem jest program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Przewidziane w programie relatywnie tanie kredyty na kupno pierwszej nieruchomości pozwolą tysiącom Polaków zrealizować marzenie o własnym mieszkaniu czy domu jednorodzinnym. Kredyt można przeznaczyć też na zakup działki wraz z budową na niej domu.

– Własne mieszkanie lub dom jednorodzinny to dla tysięcy obywateli i tysięcy polskich rodzin marzenie, które jest kluczem do ich szczęścia. Z przyjemnością mogę ogłosić, że ten klucz, a właściwie klucze do własnego M są na wyciągnięcie ręki – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, na konferencji inauguracyjnej programu.

Już 11 banków w programie

    Pierwsze miesiące funkcjonowania programu pokazują, że jest on dobrym rozwiązaniem, które będzie cieszyło się dużą popularnością. Umowy o współpracy w zakresie Bezpiecznego Kredytu 2 proc. podpisało już 11 banków. A według informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii w lipcu i sierpniu 41,8 tys. osób złożyło wnioski o udzielenie kredytu, z czego 5,7 tys. uzyskało już pozytywną decyzję banku. Biuro Informacji Kredytowej ocenia, że zainteresowani Bezpiecznym Kredytem 2 proc. stanowili ok. 60 proc. wszystkich ubiegających się o kredyty hipoteczne w sierpniu. Średnia kwota kredytu to 377 tys. zł.

Gotowość obsługi kredytów od pierwszych dni lipca zadeklarował m.in. największy polski bank PKO Bank Polski.

– Rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc. jest dobrym rozwiązaniem dla osób planujących zakup pierwszej nieruchomości i wprowadzi realne zmiany w dostępności do kredytów hipotecznych

– wskazuje Dariusz Szwed, prezes zarządu PKO Banku Polskiego. Od początku udostępnienia możliwości składania wniosków o Bezpieczny Kredyt 2 proc. w PKO Banku Polskim w ciągu pierwszych dwóch miesięcy klienci złożyli prawie 17 tys. wniosków, z czego podpisano ponad 2 tysiące umów kredytowych. Wnioski można składać w oddziałach PKO Banku Polskiego prowadzących obsługę hipoteczną, których jest ok. 500 w całym kraju, a także ok. 90 agencjach banku.

Dla kogo Bezpieczny Kredyt?

    Program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego uruchomiono Bezpieczny Kredyt 2 proc., przeznaczony jest dla osób do 45. roku życia, zarówno singli, jak i małżeństw oraz par w związkach nieformalnych, gdy posiadają przynajmniej jedno dziecko. Warunkiem jest brak własności domu lub mieszkania w przeszłości (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). W przypadku gdy kredyt udzielany jest małżonkom lub rodzicom co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich. Kredyt może zostać udzielony do wysokości 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł. Państwo dopłaca do rat kredytu przez 10 lat.

   Dopłata do raty kredytu mieszkaniowego obliczana jest w oparciu o  publikowany przez BGK wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej pomniejszony o 2 proc. BGK ustala ten wskaźnik w oparciu o średnią stałą stopę  kredytów hipotecznych udzielanych przez banki kredytujące, skorygowaną współczynnikiem 0,9. Źródłem dofinansowania będzie istniejący już rządowy Fundusz Mieszkaniowy, zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a finansowany z budżetu państwa.

Procedura jak przy standardowym kredycie hipotecznym

   Cała procedura w banku wygląda tak jak przy udzielaniu kredytu hipotecznego ze standardowej oferty. Doradca bankowy poprosi o skompletowanie dokumentów opisanych w wewnętrznych procedurach banku (np. potwierdzających sytuację finansową, źródło dochodu, informacje o kredytowanej nieruchomości).

  Bezpieczny Kredyt 2 proc. wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tys. zł. Istnieje jednak możliwość udzielenia gwarancji bez wkładu własnego poprzez połączenie z programem Mieszkanie bez Wkładu Własnego, oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). To narzędzie dodatkowo ułatwiające dojście do własności pierwszego domu lub mieszkania.

  Wysokość objętej gwarancją części kredytu nie może być wyższa niż 100 000 zł. Łączna wysokość objętej gwarancją części kredytu oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może być wyższa niż 200 000 zł. Zabezpieczenie kredytu gwarancją odbywać się będzie wraz z podpisaniem umowy Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Tu także procedura została ograniczona do minimum

– wypełniony wniosek o gwarancję będzie stanowił załącznik do wniosku o kredyt.

   Z uwagi na atrakcyjność oferty i rosnącą liczbę klientów nią zainteresowanych trzeba być świadomym, że czas oczekiwania na decyzję kredytową może się wydłużyć. Jak informuje PKO Bank Polski, który obsługuje największą liczbę klientów, cały czas prowadzone są prace, żeby proces przyjmowania i rozpatrywania wniosków usprawnić. Planowane są też działania mające na celu zwiększenie efektywności rozpatrywania wniosków od pośredników. Bank chce wspólnie z nimi wypracować lepszy proces dystrybucji wniosków o kredyt, zachęca też klientów, aby w przypadku uzyskania kredytu w innym banku informowali, że ich wniosek złożony w PKO Banku Polskim nie jest już aktualny.

Konto mieszkaniowe z premią i zwolnieniem podatkowym

   Program Pierwsze Mieszkanie, poza programem Bezpieczny Kredyt 2 proc., adresowanym do osób, które są już gotowe kupić mieszkanie, zawiera też atrakcyjne narzędzie finansowe dla planujących zrobić to w perspektywie następnych kilku lat. Tym instrumentem jest Konto Mieszkaniowe. Prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych. Minimalna wpłata miesięczna to 500 zł, a maksymalna 2 tys. zł. Konto może otworzyć osoba, która nie ma i nie miała na własność mieszkania/domu. Rozwiązanie przeznaczone jest dla osób pomiędzy 13. a 45. rokiem życia i ma wspomóc młodych ludzi w zakupie pierwszego domu lub mieszkania

– zgromadzone na rachunku pieniądze będzie można przeznaczyć na nabycie nieruchomości.

   Oszczędzającemu będzie co roku naliczana premia zależna od kwoty wpłat i rocznego wskaźnika inflacji albo wskaźnika zmiany wartości ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki. Premia i zwolnienie z podatku będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na pierwszą nieruchomość.

Oszczędzanie na pierwsze własne „M” lub mieszkanie dla dziecka

Konto Mieszkaniowe w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie jest już w ofercie PKO Banku Polskiego.

– Własne mieszkanie to marzenie wielu Polaków i jako największy bank w kraju chcemy ułatwiać im jego realizację. Konto Mieszkaniowe to dobra propozycja dla osób, które chcą zacząć systematycznie oszczędzać na pierwsze własne „M” lub na pierwsze mieszkanie dla swojego dziecka. Ogromne zainteresowanie Bezpiecznym Kredytem 2 proc. spowodowało, że postanowiliśmy przyspieszyć wprowadzenie do oferty banku drugiego elementu programu Pierwsze Mieszkanie, czyli Konta Mieszkaniowego. Misją i celem PKO Banku Polskiego jest bowiem dostarczanie klientom usług, które odpowiadają na ich bieżące potrzeby

– po programie Mieszkanie bez Wkładu Własnego, w które PKO Bank Polski jest zaangażowany

– podkreśla prezes Dariusz Szwed. W oddziałach PKO Banku Polskiego konto można zakładać od 10 sierpnia.

– Wprowadzenie Konta Mieszkaniowego do oferty największego polskiego banku z pewnością zaowocuje jeszcze większym zainteresowaniem tym ważnym instrumentem programu Pierwsze Mieszkanie. Duża liczba placówek PKO Banku Polskiego daje pewność, że każdy zainteresowany kontem będzie mógł otrzymać rzetelne informacje na jego temat

– zapewnił minister Waldemar Buda.

Lider rynku kredytów mieszkaniowych

   PKO Bank Polski od dawna angażuje się w programy, które ułatwiają młodym ludziom kupno pierwszego mieszkania. – Braliśmy udział zarówno w programie Rodzina na Swoim, Mieszkanie dla Młodych, a od 1 września ubiegłego roku w ofercie banku dostępny jest kredyt hipoteczny w ramach Mieszkania bez Wkładu Własnego, który zakłada finansowanie kredytem hipotecznym do 100 proc. wydatków związanych z nabyciem lub budową nieruchomości. Szczególnie ważne jest dla nas angażowanie się w rozwiązania umożliwiające młodym ludziom realizację marzeń, a własne, pierwsze mieszkanie to dla rodzin najważniejszy cel gwarantujący stabilność i bezpieczeństwo

– podkreśla Dariusz Szwed. W przypadku programu Rodzina na Swoim PKO Bank Polski osiągnął 28-proc. udział w rynku, a w programie Mieszkanie dla Młodych 22-proc.

    Największy polski bank ma bardzo mocną pozycję na rynku kredytów mieszkaniowych, a jego oferta jest doceniana zarówno przez klientów, jak i ekspertów, czego dowodem jest zajęcie przez PKO Bank Polski pierwszego miejsca w kategorii kredyty hipoteczne w prestiżowym konkursie „Złoty Bankier 2023”, organizowanym przez Bankier.pl
i Puls Biznesu. Jury konkursu doceniło zarówno szeroką i zróżnicowaną ofertę kredytów hipotecznych banku, jak i ich sprzedaż. Oferta hipoteczna PKO Banku Polskiego, jak podkreślili organizatorzy konkursu, zawiera pełen zestaw opcji i celów kredytowania dla klientów wybierających różne rodzaje oprocentowania. Zaletą są także preferencyjne warunki cenowe.

Materiał powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim