Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci 5G?

numer 2382 - 19.07.2019Gospodarka

TELEKOMUNIKaCJA Ministerstwo Cyfryzacji przekazało Komisji Europejskiej analizę bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych pod kątem przyszłego wdrożenia technologii 5G. – Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju sieci nowej generacji w Polsce – twierdzi przedstawiciel Huawei Polska.

Komisja Europejska zobowiązała do wykonania analogicznych analiz wszystkie kraje UE. Ocena ryzyka na poziomie Wspólnoty ma się zakończyć do 1 października, następnie państwa członkowskie mają wspólnie ustalić, jakie kroki podejmą w celu zminimalizowania zdiagnozowanego ryzyka. Nie jest tajemnicą, że działania te zostały podjęte m.in. z uwagi na zarzuty stawiane chińskiemu koncernowi ­Huawei przez amerykańską administrację.

Jak poinformował Karol Okoński, wiceminister cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, dokument przekazany KE jest na razie dość ogólny, a główny ciężar zapewnienia bezpieczeństwa mają ponieść telekomy. Okoński na łamach dziennika „Rzeczpospolita” zapowiedział wprowadzenie przez rząd nowych przepisów dotyczących działalności operatorów telekomunikacyjnych przed przyszłorocznym przetargiem na pasmo 5G. Zmiany będą też wynikały zapewne z konieczności synchronizacji przepisów na poziomie europejskim.

– Z naszej perspektywy istotne jest, że w przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji analizie zarekomendowano podejście oparte na równym traktowaniu wszystkich podmiotów działających na polskim rynku ICT i braku wykluczeń jakiegokolwiek dostawcy. Huawei, podobnie jak inni gracze z rynku telekomunikacyjnego, chciałby jednak poznać rekomendacje resortu cyfryzacji w całości. Tym bardziej że nie uczestniczyliśmy w żadnym stopniu w konsultacjach – powiedział „Gazecie Polskiej Codziennie” Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada zmiany legislacyjne, obowiązek dywersyfikacji dostawców infrastruktury, wprowadzenie tzw. zaufanego dostawcy oraz w dalszej perspektywie certyfikację na poziomie unijnym. – Czekamy na szczegóły odnośnie do tych kwestii. Z naszej strony podtrzymujemy chęć współpracy z administracją publiczną, regulatorami i operatorami czy instytucjami certyfikującymi, mając na celu podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce i rozwijanie świadomości społecznej w tym zakresie – podkreślił Hordyński. – Polska to dla nas bardzo ważny rynek, dlatego chcemy aktywnie się przyczyniać do rozwoju sieci nowej generacji na tym rynku – dodał przedstawiciel Huawei Polska.

 Autor: Andrzej Ratajczyk

 

#DziękujeMyZaOdwagę