Warto inwestować w Kazachstanie

numer 1751 - 17.06.2017Gospodarka

Coraz więcej polskich firm jest zainteresowanych rozwojem współpracy z Kazachstanem. Chcą realizować tam swoje globalne strategie z uwagi na potencjał kazachstańskiego rynku wewnętrznego, rosnące zapotrzebowanie na produkty i usługi wysokich technologii, które są wytwarzane w Polsce, oraz możliwość ekspansji na inne rynki centralnej Azji.

Polska jest piątym krajem w Unii Europejskiej pod względem wolumenu eksportu do Kazachstanu. To jest chłonny, wschodzący rynek. Atutem jest też jego strategiczne położenie na Nowym Jedwabnym Szlaku. Dla naszych przedsiębiorców to atrakcyjne miejsce, w którym mogą sprzedawać swoje towary i realizować inwestycje bezpośrednie – mówi Nina Dobrzyńska, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zachętą do większej współpracy z Kazachstanem jest też poprawiające się prawodawstwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy zagraniczne. W ostatnim rankingu Doing Business Kazachstan zajął 35 miejsce (Polska – 24).W latach 2005–2013 polski eksport do Kazachstanu wzrósł prawie trzykrotnie, osiągając poziom ok. 600 mln dol., by w kolejnych trzech latach obniżyć się łącznie o ponad 50 proc. Jednak obecnie sytuacja jest już bardziej optymistyczna. Według szacunkowych danych resortu rozwoju w I kwartale 2017 r. spadek eksportu wyhamował (wzrost o 54 proc.). Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego stabilizacja cen ropy naftowej pozwala zakładać wzrost tempa rozwoju gospodarczego Kazachstanu o 2,5 proc. PKB w 2017 r. oraz 3,4 proc. w 2018 r., co stwarzałoby przesłanki dla stopniowej odbudowy poziomu polskiego eksportu w perspektywie dwóch–trzech lat.Oprócz rozwoju wymiany handlowej polskie firmy zaczęły też śmielej inwestować w Kazachstanie. Do największych polskich inwestorów na rynku kazachstańskim zaliczane są firmy: Polpharma (farmacja), Selena CA (chemia budowlana), Tines (infrastruktura transportu szynowego), Pronar (maszyny rolnicze), Metal-Fach (maszyny rolnicze), San-Profi (chemia), Ekolog (branża komunalna, ekologia), APS Energia (energetyka), Drill Lab (geologia), Exalo Drilling (poszukiwania złóż ropy i gazu).Jest szansa, że w najbliższym czasie polsko-kazachstańska współpraca gospodarcza dynamicznie wzrośnie. Ma temu służyć m.in. liczny udział polskich firm i instytucji w odbywającej się obecnie Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie, a także towarzyszących jej wydarzeniach. Optymistycznie na dalszy rozwój współpracy patrzą też władze kazachstańskie. – Sektorami, w których widzimy największe możliwości współpracy z Polską, są transport i logistyka, kolejnictwo, przemysł rolno-spożywczy i branża metalowa – powiedział Serik M. Zhumangarin, wiceminister gospodarki Republiki Kazachstanu, podczas spotkania z polskimi dziennikarzami uczestniczącymi w Astańskim Forum Ekonomicznym.Poza tym Kazachstan inwestuje w nowe technologie, głównie w obszarze wydobycia surowców naturalnych, chce też rozwijać energetykę solarną i wiatrową. I to jest szansa dla polskich firm, które specjalizują się w tej dziedzinie.Autor: Andrzej Ratajczyk