Dochód realny i dochód nominalny (1)

numer 1923 - 12.01.2018Gospodarka

RYNEK Wskaźniki o dochodzie nominalnym per capita nie sytuują Polski zbyt wysoko. Nasza pozycja się poprawia, gdy się uwzględnia dochód oparty na parytecie siły nabywczej. Polska nie jest wyjątkiem, bo ta tendencja dotyczy wielu krajów.

Czy kursy walutowe są sprawiedliwe? Można powiedzieć, że tak, bo o pozycji waluty decyduje rynek, czyli gra inwestorów. To prawda, ale nie do końca. O pozycji danej waluty poza czynnikami typowo ekonomicznymi decydują względy zupełnie innej natury. To przede wszystkim polityka, stabilność i bezpieczeństwo danego kraju, a także jego obecność w światowej wymianie gospodarczej. Spory wpływ na poziom kursów mają także międzynarodowa turystyka i możliwości inwestycyjne dla zagranicznych inwestorów. Gdyby kursy były całkowicie sprawiedliwe i uwzględniały wszystkie, także te pozaekonomiczne, czynniki, to nie istniałoby zapewne coś takiego jak parytet siły nabywczej. PPP to angielski skrót oznaczający purchasing power parity, czyli kurs walutowy ukształtowany na podstawie porównania cen sztywno identycznych koszyka towarów i usług w różnych krajach w tym samym czasie, wyrażonych w walutach tych krajów. PPP sprawia, że dochód narodowy wyceniany nominalnie w dolarach nie jest taki sam w jednym kraju, jak i w drugim, pomimo identycznej wartości nominalnej. Warto więc spojrzeć na relacje walutowe nie tyle z perspektywy kursów, ile z perspektywy możliwości nabywczych w poszczególnych krajach i porównania dochodu nominalnego do wartości mierzonej na podstawie parytetu siły nabywczej.

USA to w tej statystyce kraj specyficzny. Z racji wyceniania w międzynarodowych analizach dochodu narodowego w dolarach Stany Zjednoczone są jedynym krajem, w którym dochód mierzony w ujęciu nominalnym i w ujęciu PPP są sobie równe. Jednak Meksyk i Kanada to już odmienna sytuacja.

W 1990 rzawartość zablokowana

Autor: Rafał Grodowski


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się